Biz Ne Yapıyoruz?

Robcell çözümleriyle üretiminize güç katın.

KVKK Politikası

Bu doküman boyunca

  • Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., “Şirket”
  • Kişisel Verilerin Korunması Politikası , “Politika”
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu , “KVKK” olarak ifade edilecektir.

Şirket olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel veri gizliliğine ve bunların güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hazırlamış olduğumuz bu Politika sayesinde, Şirket tarafından kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesinde benimsediğimiz ve uygulama aşamasında dikkat ettiğimiz ilkeler ortaya konulmaktadır.
Yaygın adı ile KVKK olarak bilinen 6698 sayılı kanun kapsamında tanımlanmış olan “veri sorumlusu” sıfatıyla Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. olarak, kişisel verinin korunması ve işlenmesi hakkında mevzuatta belirtilen genel ilke ve şartları karşıladığımız ve kişisel verilerin Anayasa ve KVKK’da belirtildiği şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket ettiğimiz belirtilmektedir.
Kişisel Veri İşleme İşlemlerinin, Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması Şirket, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde ve 4. maddesinde belirtildiği şekilde kişisel verileri, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemekte, veri sahiplerine karşı “şeffaflık” ilkesini benimsemekte ve bunlar doğrultusunda bilgilendirmede bulunmaktadır. Bu bilgilendirme ile açıklık ve dürüstlüğü temel alarak, toplamış olduğumuz kişisel verilerin kullanım amacı hakkında net bilgi verilmekte ve verilerin bu çerçevede işlediğimiz belirtilmektedir.
Kişisel verinin, herhangi bir hukuki gerekçe olmaksızın, veri sahibi üzerinde olumsuz etkiye sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması esası ile hareket edilmektedir. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerekli Olduğunda Güncel Olmasının Sağlanması Şirket, işlemiş olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi Şirket, kişisel verileri meşru hakları doğrultusunda ve hukuka uygun şekilde toplar ve işler.

Kişisel verileri, yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak, makul çerçevede ve gerekli olduğu ölçüde hukuki sınırlar içerisinde işlemektedir. Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması Şirket, işleme amacı ile ilgisi bulunmayan veya ihtiyaç görülmeyen kişisel verileri işlemekten kaçınmaktadır. Bu yaklaşımla, veri işleme faaliyetlerini en aza indirmeyi esas almaktadır. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi Şirket, işlemiş olduğu kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler veya kişisel veri işleme ihtiyacının gerek duyduğu süre kadar saklamaktadır.
Bunu gerçekleştirmek için öncelikle, işlenmeye konu olan kişisel verilerin saklanmasına yönelik olarak ilgili mevzuatta herhangi bir sürenin belirtilip belirtilmediği kontrol edilir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süre dikkate alınır, eğer Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan kurumsal süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olacak şekilde saklanır. Süre sona erdiğinde, verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.