Biz Ne Yapıyoruz?

Robcell çözümleriyle üretiminize güç katın.

Çatışma Minarelleri Hakkında Robcell Robotik Beyanı

Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., değerlerimizi insan hakları, etik ve çevresel sorumluluk etrafında paylaşan şirketlerden bileşen ve malzeme temini anlayışına bağlıdır. Tüm tedarikçilerimizden, insan hakları ihlallerini ve etik dışı uygulamaları yasaklayan Tedarikçi Davranış Kurallarımızın gereklerine uymalarını bekliyoruz. Ayrıca tüm tedarikçilerden geçerli yasal standartlara ve gerekliliklere uymalarını istemekteyiz.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”), 22 Ağustos 2012 tarihinde Bölüm 1502 altında Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketiciyi Koruma Yasası (“Çatışma Mineralleri Kuralı”) uyarınca nihai çatışma mineralleri kuralını yayınladı. Çatışma Mineralleri Kuralı, halka açık şirketlerin her yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti veya hem-sınır ülkelerden (“Kapsanan Ülkeler”) çıkartılan çatışma minerallerinin (kalay, tungsten, tantal ve altın veya “3TG”) varlığını bildirmelerini gerektirmektedir.

Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., Kapsanan Ülkelerde şiddeti, insan hakları ihlallerini ve çevresel yıkımı sona erdirme hedefini desteklemektedir. Çatışma Mineralleri Kuralı kapsamında Şirketimiz için geçerli olan tüm gerekliliklere uymayı taahhüt ediyoruz.

Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., müşterilerimize çatışma mineralleri programlarını uygulamalarında yardımcı olacaktır. Çatışma minerallerine uyum programlarının uygulanmasında müşterilerimiz ve tedarik zinciri ortaklarımızla işbirliği içinde çalışmak için gayret ediyoruz.

Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., elektronik ürün endüstrilerindeki birçok şirket gibi, ürünlerin fonksiyonel performansında gerekli oldukları için bu malzemelerin bir kısmını ürünlerinin imalatında kullanmaktadır.

Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. bu metalleri doğrudan izabe tesislerinden veya madenlerden satın almamaktadır, bu nedenle tedarikçilerimiz tarafından sağlanan kaynak bilgilerine güvenmek zorundayız.

Sorumlu tedarik sağlamak amacıyla Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. yeni çıkarılan mineralleri kökenine kadar takip etmek için doğrudan tedarikçilerimizle yakın bir şekilde çalışmaktadır. İzleme yöntemleri geliştikçe, düzgün kanıtlanmış yöntemleri programımıza dâhil etmeyi amaçlıyoruz.

Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., ürünleri 3TG içeren tedarikçilerin, metalleri tedarik zinciri boyunca izleyen standart EICC / GeSI Çatışma Mineralleri Raporlama Şablonunu kullanarak bu bilgiyi Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.'a göndermelerini istemektedir.