Biz Ne Yapıyoruz?

Robcell çözümleriyle üretiminize güç katın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tüm çalışanlar, girişimciler ve diğer ziyaretçiler de dâhil olmak üzere işyerinde bulunan herkesin sağlık, güvenlik ve refahını sağlamayı taahhüt eder.
Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. , bu kapsamdaki taahhütlünü organizasyon dâhilindeki ürünler, hizmetler ve insanlarla ilgili tüm faaliyetlerle birleştirdiği sağlık ve güvenlik yönetimi sistemi yoluyla göstermektedir.
Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. içerisinde çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçilerin dikkat etmeleri gereken görevleri vardır; güvenli çalışma sorumluluğunu taşımak, kendi sağlık ve güvenlikleri için tüm makul önlemleri almak ve davranışları sonucu etkilenebilecek tüm insanların sağlık ve güvenliğini göz ününde bulundurmak.
Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ilgili tüm faaliyetlerde ihtiyaç olduğu zaman işletmede çalışanlardan ve/veya dışarıdan hizmet alımıyla uygun uzmanlardan yararlanarak iş güvenliği koşullarını iyileştirmek için tüm makul ve uygulanabilir adımları atacaktır.
Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. şu taahhütlerde bulunmaktadır:

  • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği kültürü oluşturmak
  • Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için etkili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ve organizasyonel yapılanmalar oluşturmak ve sürdürmek
  • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenlemeler ve standartlarıyla uyumlu olmak
  • Organizasyon kapsamındaki risklerle ilgili ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamak
  • Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanım sağlamak
  • Tüm ilgili personel için uygun İSG eğitimi sağlamak
  • İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programı oluşturmak
  • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak
  • Çalışanlar için düzenli olarak sağlık gözetimini sağlamak
  • Tüm olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve iyileştirme uygulamaları yoluyla ilk fırsatta geri dönmesini sağlamak

Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. iç standartlar, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra dış kaynaklı bağlayıcı kurallar ve kanunları da içerecek şekilde bir İSG-YS uygulayacak ve sürdürecektir. Bu standartlar işletmede sürekli iyileşmenin sağlanabilmesini kolaylaştırmak amacıyla bütünlük ve etkinliğin korunduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenecektir.