Biz Ne Yapıyoruz?

Robcell çözümleriyle üretiminize güç katın.

Tedarikçi Etik Davranış Kuralları

Bu kurallar doğrudan veya dolaylı olarak çalışanlar, distribütörler, taşeronlar, acenteler, aracılar veya diğer temsilciler aracılığıyla (bundan böyle “Tedarikçi” olarak adlandırılacaktır), listelenen Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’a ürün ve / veya hizmet sunan tüm doğal veya tüzel/ veya bağlı ortaklıkları (bundan böyle “Robcell Robotik” olarak adlandırılacaktır) geçerlidir.

Robcell Robotik, kendisinin ve müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak ve sürdürülebilir başarısını sağlamak için Tedarikçilerinden hammadde, mal ve hizmet tedarik etmektedir. Bu ilişkiler uzun vadeli ve güven verici ortaklıklar ve geçerli yasalara dayanmaktadır.

Bu nedenle, Robcell Robotik tüm iş konularını ve iş süreçlerini kendi Etik Davranış Kurallarına göre yönetir. Robcell Robotik ve İş Ortaklarının arasında bütünlük, yasal uyum ve sürdürülebilirlik sağlanması ancak tedarikçilerinin Robcell Robotik Etik Davranış kurallarına göre sorumluluklarını yerine getirmeleriyle mümkündür.

Bu nedenle tedarikçilerimizden etik ilkelere uymalarını ve bunlara uygun olarak kendi tedarik zincirlerini gözden geçirerek örgütlenmeleri beklenilmektedir.