Biz Ne Yapıyoruz?

Robcell çözümleriyle üretiminize güç katın.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

AMAÇ
Firmamız iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir.
Firmamız bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.
KAPSAM
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;
Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm şirket çalışanlarını, mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere şirketimiz adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsar.
SORUMLULAR
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki, görev ve sorumluluğundadır.
Ayrıca, tüm Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. çalışanları;

 • Yönetim Kurulu'nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. firmasının uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,

Politika’ ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda üst yönetime bildirmek ile sorumludur.

UYGULAMA ESASLARI
1. Rüşvet Ve Yolsuzluk

 • Yolsuzluk, faaliyet gösterdiğimiz her alanda ceza gerektiren bir suçtur.
 • Rüşvet; doğrudan ve dolaylı olarak kişisel avantaj sağlamak, vaat etmek, yetki vermek, istemek vb. şeklinde ortaya çıkabilir. Her türden Rüşvet ve Yolsuzluk, ister doğrudan ister başka bir taraf vasıtasıyla dolaylı olarak gerçekleştirilsin, kesinlikle yasaktır.

2. Hediye 

 • Hediye ve Ağırlama daima orantılı ve makul olmalıdır. Hediye ve Ağırlama, meşru bir amaç için olmalı ve herhangi bir çıkar çatışması veya bu yönde bir algı yaratmamalıdır. Aşırılıktan ve müsriflikten daima kaçınılmalıdır.

3. Kolaylaştırma Ödemeleri

 • Kamu Kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin verilmez.

4. Bağışlar

 • Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. çalışanları, yaptıkları yardımların iyi niyetli/gerçek hayır kurumlarına yapıldığından ve rüşveti gizlemek için kullanılmadığından emin olmalıdırlar.
 • Tüm yardım amaçlı bağış ve sosyal sorumluluk harcamaları, Yönetim Kurulu’nun yazılı onayını gerektirir.

5. Kayıtların Tutulması

 • Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulur ve muhafaza edilir.
 • Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulmuştur.
 • Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına, özen gösterilir.

6. Temsil ve Ağırlama

 • Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.; ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. (Konaklama, yemek daveti vb.)
 • Etkinlik faaliyetleri makul ölçüde olmalıdır. Aynı zamanda temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösteririz.

7. Eğitim ve İletişim

 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. çalışanlarına duyurulmuştur.
 • Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenir.

8. İhlallerin Bildirimi

 • Robcell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. çalışanları, ihlalleri iç raporlama kanalları (Şikâyet Kutuları, Disiplin Kurulu vb. ) ile bildirebilirler. Uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.